Vad innebär skyldigheten att kommunicera utredningsmaterial?

Nämnden ska kommunicera utredningsmaterialet till den som är part i ärendet när den avgör ärenden slutligt, det vill säga

  • lägger ner en utredning
  • beslutar om att avsluta en utredning (avskriver från vidare handläggning).

Det som ska kommuniceras är utredningsmaterial som någon annan har tillfört ärendet och som har betydelse för avgörandet. Om alla uppgifter i utredningen har lämnats av den enskilde behöver alltså ingen kommunicering ske. Kommuniceringen kan göras muntligt, med brev, genom delgivning eller på annat sätt. Om det sker skriftligt ska parten få tillräckligt med tid för att ta del av materialet och yttra sig om det.

När det gäller kommunicering gentemot barn så görs den i regel med barnets vårdnadshavare. För äldre barn kan det i vissa fall finnas skäl att kommunicera materialet direkt med barnet.

Relaterade frågor

När kan en påbörjad utredning läggas ner?

När ska en påbörjad utredning avslutas?

Uppdaterad: 2017-09-01

Uppdaterad: 2017-09-01