Måste vi ha vårdnadshavarens samtycke till en provtagning för en DNA-analys på ett barn?

Nej, inte alltid. Det beror på barnets mognad. Om barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att hen kan bedöma vad det innebär att lämna prov till en DNA-analys samt vilka konsekvenser det kan få så behövs inget samtycke från vårdnadshavare.

Relaterade frågor

Har vårdnadshavaren för ett barn rätt att ta del av resultatet från en DNA-undersökning i en faderskapsutredning?

Uppdaterad: 2017-09-01

Uppdaterad: 2017-09-01