Kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad i samband med bekräftelsen även om fadern är under 18 år?

Ja.

En underårig moder är vårdnadshavare från barnets födsel. Även en underårig fader kan vara vårdnadshavare för sitt barn. Däremot kan en underårig förälder inte vara förmyndare för barnet (10 kap. 1 § FB). Om ingen av föräldrarna fyllt 18 år ska en särskild förmyndare förordnas för barnet (10 kap. 1 § FB).

Uppdaterad: 2017-08-30

Uppdaterad: 2017-08-30