Kan en moder eller presumtiv fader som har en god man eller förvaltare skriva under en bekräftelse?

Ja, om hen kan förstå bekräftelsens innebörd och dess konsekvenser. Om utredaren bedömer att den enskilde saknar förmåga att förstå vad det innebär att godkänna eller bekräfta ett faderskap eller föräldraskap måste talan väckas i domstol. En god man eller förvaltare kan inte godkänna eller bekräfta i moderns eller faderns ställe.

Relaterade frågor

Vem ska skriva under bekräftelsen om modern eller fadern är under 18 år?

Uppdaterad: 2017-08-31

Uppdaterad: 2017-08-31