Vilken socialnämnd är skyldig att inleda utredning om faderskapspresumtionen ifrågasätts?

Det är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört när frågan aktualiseras som är skyldig att inleda utredning (2 kap. 2 § FB).

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24