Vilken kommun kan handlägga ett faderskapsärende som avser surrogatarrangemang i utlandet?

Ärendet handläggs av socialnämnden i den kommun där mannen är folkbokförd.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22