Vilka legitimationshandlingar kan godtas för att styrka identitet vid undertecknandet av bekräftelse?

Vilka legitimationshandlingar som kan godtas är inte reglerat. Socialnämnden får bedöma vilka id-handlingar som kan godtas.

Relaterade frågor

Är LMA-kort en godkänd legitimationshandling?

Uppdaterad: 2017-03-14

Uppdaterad: 2017-03-14