Vem kan väcka talan om fastställan av moderskap?

Barnet och modern kan väcka talan om fastställan av moderskap, enligt 13 kap. 2 § RB om fastställande av moderskap.

Uppdaterad: 2017-07-07

Uppdaterad: 2017-07-07