Vem kan initiera ett faderskapsärende som avser surrogatarrangemang i utlandet?

Den man som vill fastställas som far kan kontakta socialnämnden i den kommun han är folkbokförd för att initiera faderskapsärendet.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22