Ska socialnämnden utreda faderskap eller föräldraskap för ett avlidet barn?

Nej.

Socialnämnden är inte skyldig och bör inte inleda utredning för ett dödfött barn (ett barn som överlevt graviditetsvecka 22 men inte har visat livstecken utanför moderlivet) eller för ett barn som har avlidit efter födelsen.

Om barnet avlider under utredningen ska socialnämnden avskriva ärendet. Om föräldrarna önskar att faderskapet eller föräldraskapet fastställs och utredningen verkar okomplicerad, kan socialnämnden medverka till att det görs genom bekräftelse.

Uppdaterad: 2017-02-24

Uppdaterad: 2017-02-24