Om Skatteverket inte registrerar ett föräldraskap som har fastställts i ett annat nordiskt land, vilken typ av utredning ska socialnämnden inleda?

I dessa fall ska socialnämnden inleda en faderskapsutredning.

Socialnämnden kan inte inleda en föräldraskapsutredning, eftersom den assisterade befruktningen inte har skett i svensk hälso- och sjukvård (1 kap. 9 § FB).

I regel får utredningen läggas ner med stöd av 2 kap. 7 § 2 FB. Ett gemensamt föräldraskap för paret kan åstadkommas genom adoption.

Uppdaterad: 2017-04-03

Uppdaterad: 2017-04-03