När är socialnämnden skyldig att inleda en utredning om faderskap eller föräldraskap?

En faderskaps- eller föräldraskapsutredning kan initieras på följande sätt:

  1. Skatteverket underrättar socialnämnden om ett nyfött barn.
  2. Skatteverket underrättar socialnämnden om ett inflyttat barn.
  3. Domstol underrättar socialnämnden om att faderskapet har hävts för ett barn.
  4. Föräldrarna kontaktar socialnämnden före barnets födelse.

En underrättelse eller begäran kan leda till att en utredning ska inledas, men behöver inte alltid göra det, eftersom socialnämnden först måste bedöma om barnet har hemvist i Sverige.

Uppdaterad: 2017-03-07

Uppdaterad: 2017-03-07