När är socialnämnden skyldig att inleda en utredning om faderskap eller föräldraskap?

En faderskaps- eller föräldraskapsutredning kan initieras på följande sätt:

  1. Skatteverket underrättar socialnämnden om ett nyfött barn.
  2. Skatteverket underrättar socialnämnden om ett inflyttat barn.
  3. Domstol underrättar socialnämnden om att faderskapet har hävts för ett barn.
  4. Föräldrarna kontaktar socialnämnden före barnets födelse.
  5. Socialnämnden gör en förhandsprövning och bedömer att det är lämpligt att utreda om någon annan än mannen i äktenskapet kan vara far till barnet.

En underrättelse eller begäran kan leda till att en utredning ska inledas, men behöver inte göra det, eftersom socialnämnden först måste bedöma om barnet har hemvist i Sverige. Det är också viktigt att socialnämnden i varje enskilt fall gör en egen bedömning av moderns civilstånd. Skatteverkets underrättelse kan användas som stöd i socialnämndens bedömning att modern är ogift när modern har ett svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige. Är modern inte folkbokförd i Sverige kan socialnämnden inte enbart förlita sig på informationen i Skatteverkets underrättelse, eftersom uppgiften bara kan verifiera att modern uppgett till Skatteverket att hon är ogift. I dessa fall måste därför socialnämnden göra en mer självständig kontroll av moderns civilstånd.

Relaterad fråga

Hur ska socialnämnden bedöma om ett barn har hemvist i Sverige?

Uppdaterad: 2018-09-06

Uppdaterad: 2018-09-06