Kan socialnämnden fastställa föräldraskap för ett kvinnligt samkönat par som fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Ja. Enligt 1 kap. 9 § FB kan den som lämnat samtycke anse som barnets förälder om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Den assisterade befruktningen gjorts med samtycke av moderns make, registrerad partner eller sambo
  • Med hänsyn till samtliga omständigheter är det sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen
  • Behandlingen har utförts vid behörig inrättning
  • Barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn

Relaterade frågor

Kan socialnämnden fastställa faderskapet om ett par av olika kön fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22