Kan socialnämnden fastställa faderskap när barn tillkommit genom surrogatarrangemang och barnet har hemvist utomlands?

Ja. Enligt 3 a § lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor kan ett faderskap fastställas genom bekräftelse under medverkan av svensk socialnämnd. Socialnämnden prövar sin behörighet genom att utreda om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Barnet har sin hemvist utomlands
  • Fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige
  • Det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier
  • Barnet har inga andra rättsliga föräldrar i sitt hemvistland än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo

Svensk lag ska tillämpas vid socialnämndens handläggning av faderskapsärendet.

Socialnämnden får inte godkänna en bekräftelse av faderskapet om det utomlands pågår en rättegång om faderskapet.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22