Kan man använda prover på släktingar till en avliden man?

Ja, om de medverkar frivilligt.

Prover kan tas från den avlidnes föräldrar. Det är också möjligt att ta prov från ett annat barn till den avlidne och modern till det barnet. Om det endast finns syskon är förutsättningarna ofta sämre, men det kan ge tillräcklig information.

Det är inte möjligt att tvinga släktingar att lämna prov enligt lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap (NJA 1997 C 36).

För mer information kontakta Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik, 010-483 43 00 eller faderskap@rmv.se.

Uppdaterad: 2017-03-14

Uppdaterad: 2017-03-14