Kan en man som har lämnat spermier till en heminsemination fastställas som far?

Ja, talan om faderskap kan väckas mot en man som lämnat spermier utanför svensk hälso- och sjukvård.

Om modern har använt sig av en privat spermiegivare är socialnämnden skyldig att så långt som möjligt försöka få fram uppgifter om spermiegivaren och försöka fastställa faderskapet för barnet. Att spermiegivaren och modern kommit överens om något annat har alltså inte någon betydelse för hur ärendet ska handläggas.

Att moderns make eller sambo lämnat samtycke till heminseminationen saknar betydelse.

Relaterade frågor

Kan en man som lämnat spermier i svensk hälso- och sjukvård fastställas som far?

Hur ska faderskapsfrågan handläggas för assisterad befruktning som gjordes utanför svensk hälso- och sjukvård eller i utlandet innan den 1 januari 2019 då 1 kap. 6 § FB upphävdes och 1 kap. 8 § FB fick ändrad lydelse?

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22