Hur ska socialnämnden bedöma om barnet har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade partner eller sambo i barnets hemvistland?

Det förhållandet att barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerade parter eller sambo behöver inte framgå uttryckligen av lagen i barnets hemvistland. Det kan också framgå på annat sätt, t.ex. av ett surrogatavtal eller av gällande praxis på området.

De uppgifter som nämnden behöver för att utreda denna del av sin behörighet bör i regel kunna hämtas in av mannen och dennes make och hans eventuella partner, surrogatmodern och hennes eventuella partner eller berörda utlandsmyndigheter.1

Att svenska utlandsmyndigheter är skyldiga att biträda svenska myndigheter med utredning i ärenden som rör fastställande av faderskap framgår av 3 kap. 17 § förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentation.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22