Hur regleras moderskapet i surrogatarrangemang som utförts i utlandet?

Enligt svensk rätt gäller att den kvinna som föder ett barn anses som mor till barnet. I 1 kap. 7 § FB framgår att om en kvinna föder ett barn som tillkommit genom att ett ägg från en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp, ska hon anses som barnets moder.

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22