Förutsätter S-protokoll att föräldrarna är folkbokförda på samma adress?

Nej.

S-protokoll används för föräldrar som är sambo enligt sambolagen (2003:376), dvs. två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen).

Socialnämnden kan alltså använda S-protokoll även om föräldrarna är folkbokförda på olika adresser, om de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Uppdaterad: 2017-03-14

Uppdaterad: 2017-03-14