Får socialnämnden anlita ett privat företag för analys av vävnadsprover?

Frågan om vilka aktörer socialnämnden får anlita för DNA-undersökning av munskrap i faderskaps- och föräldraskapsutredningar har diskuterats länge.

Utredning om rättsgenetiska undersökningar

Det pågår en utredning som ska undersöka om andra än Rättsmedicinalverket ska kunna utföra rättsgenetiska undersökningar i faderskapsärenden. Om utredaren föreslår att andra aktörer ska kunna utföra sådana undersökningar så ska utredaren också överväga vilka krav som ska ställas på dessa aktörer för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018 (se direktiv 2017:28).

Uppdaterad: 2017-04-03

Uppdaterad: 2017-04-03