Får en grav öppnas för att ta DNA-prov på en avliden person?

Nej, inte enligt en dom från Kammarrätten i Göteborg. De fann att intresset av gravfriden väger tyngre än intresset att kunna göra en DNA-undersökning för att utreda genetiskt ursprung.

Kammarrättens i Göteborg dom den 14 september 2011 i mål nr 5296-11.

Uppdaterad: 2017-03-14

Uppdaterad: 2017-03-14