Är socialnämnden skyldig att utreda och fastställa faderskap för ett ensamkommande barn?

Det finns inga undantagsbestämmelser för ensamkommande barn, utan det är de vanliga bestämmelserna i föräldrabalken som gäller. Men MFoF anser att det behöver utredas om det är en ändamålsenlig ordning att socialnämnden ska utreda och fastställa faderskapet för ensamkommande barn.

MFoF har uppmärksammat Justitiedepartementet på svårigheterna med att utreda faderskap för barn vars föräldrar inte befinner sig i Sverige.

Uppdaterad: 2018-02-21

Uppdaterad: 2018-02-21