Vilket protokoll ska socialnämnden använda om en ensamstående kvinna har fått assisterad befruktning i svensk hälso- och sjukvård?

MF-protokoll. Det finns inte något särskilt protokoll avsett för utredningar som gäller en kvinna som har genomgått en assisterad befruktning som ensamstående. Men enligt MFoF är det mest ändamålsenligt att föra dessa utredningar i ett MF-protokoll.

MFoF har informerat om hur socialnämnderna ska hantera utredningar när barn har kommit till genom en assisterad befruktning av en ensamstående kvinna, se MFoF informerar 2016:1.

Här kan du läsa mer

Uppdaterad: 2017-04-03

Uppdaterad: 2017-04-03