Ensamstående (EN)

Socialnämnden ska inleda och lägga ner en faderskapsutredning om:

  • den som föder barnet har genomgått assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård, enligt 6 respektive 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller om den som föder barnet har genomgått en insemination eller befruktning utanför kroppen vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
  • den som föder barnet varken var gift, registrerad partner eller sambo vid behandlingen.
  • det är sannolikt att barnet blev till genom behandlingen.

Om en man föder ett barn som ensamstående ska han anses som far till barnet.

 

Protokoll för utredningen

EN-protokoll

MFoF:s föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS 2017:66 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna (pdf)

Uppdaterad: 2019-03-22

Uppdaterad: 2019-03-22