För uppgiftslämnare till den officiella statistiken

Från och med år statistikår 2017 (insamling år 2018) kommer insamling och publicering av den officiella statistiken om kommunal familjerådgivning och familjerätt att samlas in och publiceras av MFoF.

För dig som ska lämna uppgifter kommer förfarandet att se likadant ut som senast, både vad gäller insamling och vilka uppgifter du förväntas lämnas in.

Familjerätt

 
Uppgifter som ska rapporteras Mängduppgifter: insamling av mängduppgifter om familjerätt.
Ändringar inför 2018 Från och med statistikår 2017 ansvarar MFoF för insamlingen.
Sista insamlingsdag Meddelas senare.
Leverantör Meddelas senare.
Kontakt info@mfof.se
   

Familjerådgivning

 
Uppgifter som ska rapporteras Mängduppgifter: insamling av mängduppgifter om familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunen.
Ändringar inför 2018 Från och med statistikår 2017 ansvarar MFoF för insamlingen.
Sista insamlingsdag Meddelas senare.
Leverantör Meddelas senare.
Kontakt info@mfof.se

Uppdaterad: 2017-06-29

Uppdaterad: 2017-06-29