Familjerätt

Statistiken om familjerätt under 2018 visar att antalet verkställda beslut om umgängesstöd ökar, medan antalet medgivandeutredningar fortsätter att minska. Både samarbetssamtal och snabbupplysningar ökar något, medan antalet faderskapsutredningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge fortsatt ligger på en konstant nivå.

Statistik om familjerätt 2018 - dokument

Uppdaterad: 2019-06-25

Uppdaterad: 2019-06-25