Statistik

Statistik om familjerätt 2017

Statistikrapporter

Statistik om familjerätt är en årlig rapport som bland annat innehåller uppgifter om fastställande av faderskap, vårdnadsutredningar och adoptionsutredningar. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas arbete inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel röra sig om fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar, utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Bortfall och kvalitet

Viss osäkerhet om kvaliteten i den insamlade uppgifterna finns på vissa variabler eftersom det förekommer fel i kommunernas inrapportering, bland annat beroende på skillnader i organisation och rutiner hos kommunerna.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på mängduppgifter som samlas in varje år från samtliga kommuner.

Publicerat inom detta ämne

Statistik om familjerätt 2017

 


Förmedlade internationella adoptioner

MFoF samlar löpande in uppgifter om antalet internationella adoptioner som förmedlats via de auktoriserade adoptionsorganisationerna.


Kommunal familjerådgivning

Totalt pågick drygt 37 000 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2017, vilket är en ökning jämfört med 2016. Av de ärenden som avslutades under 2017 handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer och att kunn...