Blanketter för utredningar om faderskap och föräldraskap

Här finns de blanketter som ingår som bilagor i MFoF:s författningar om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap.

MFoF har tagit över ansvaret för 14 blanketter från Socialstyrelsen som rör socialnämndens ansvar för utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap. De nya gäller sedan den 1 juli 2017.

Blanketterna är till för handläggare i kommunerna

Vi tillhandahåller blanketter för kommunerna. Som privatperson får du rätt blanketter från din handläggare hos familjerätten. Hemskickade blanketter lämnar du till kommunen. Posta inte blanketter till MFoF.


Blanketter i set kommer

S-och FÖR-protokoll i set med utredning, bekräftelse samt anmälan om gemensam vårdnad finns ännu inte för nedladdning. Vår ambition är att det ska finnas så snart som möjligt. Vi beklagar det merarbete som detta orsakar.

Uppdaterad: 2017-08-29

Uppdaterad: 2017-08-29