Webbkarta

Start

Om MFoF
     Remissvar och rapporter
     Internationellt samarbete
     Personal
     Lediga tjänster 

Faderskap och föräldraskap

Vårdnad, boende och umgänge
        Barns försörjning vid separation - ett utbildningsmaterial

Internationella adoptioner
     
Kommunernas ansvar
     Kurser och utbildningar
     Auktorisation
         Beviljade auktorisationer
         Tillsyn                   
     Att adoptera
          Inför adoption
                 Föräldrautbildning
                 Medgivandeutredning
                 Beslut om medgivande
          Adoptionsorganisationer
          Adoptionsproceduren
                 Ansökan
                 Kostnader
                 Vilka barn behöver familj
                 Barnbesked och samtycke
                 Sociala medier
                Adoptionsresan
                Mötet med barnet

      Söka sitt ursprung
         Adoptionsbeslutet
         Uppehållstillstånd och medborgarskap
         Kontakter vid hemkomst
         Uppföljningsrapporter
         Öppenhet
         Råd och stöd
         Vanliga frågor
 Adopterade
               Adoptionsdokument
                     Var kan dokument finnas?
                     Rätten att få veta
                     Att tolka dokumenten
                      Skäl till att information saknas
                Ursprungslandet
                     Återresa
                     Inresebestämmelser och säkerhet
                Söka sin biologiska familj
                     Prata om sökandet med adoptivföräldrarna
                     Söka ett steg i taget
                     Ta kontakt
                     Första mötet
                     Att bli avvisad 
                     Fortsatt kontakt
                Bli hittad av sin biologiska familj
                Efter sökandet
          Familj och vänner
                Öppenhet i adoptivfamiljen
                Tonårstid
                Resa till barnets ursprungsland
          Yrkesverksamma
                Socialtjänst
                Kurser och vägledning
           Ursprungsländer
                Internet
           Organisationer och nätverk
       Godkännande
       Haagintyg
       Internationellt samarbete  
       Utbildning
       Statsbidrag
       Vad MFoF inte gör    

Föräldraskapsstöd  

Familjerådgivning

Publikationer
     

     MFoF:s publikationer
     Publikationer från Folkhälsomyndigheten
     Publikationer från Socialstyrelsen
     MIA:s informationsblad
     Radioprogram
     Forskning och facklitteratur

Övriga
     Lättläst
     Press
     Kontakta oss
     Lagar
     Webbkarta
     Blanketter
     Statistik
     Languages

Uppdaterad: 2016-10-24