Ska jag vara här?

Ska jag vara här? är namnet på den nya broschyr om adopterade barn i förskolan som Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA, tagit fram. Den vänder sig i första hand till personal i förskolan men även till yrkesverksamma inom skolan, barnhälsovården, barnhabiliteringen och barnpsykiatrin som möter adopterade och deras familjer.

Förskolan kan påminna adopterade barn om sådant som hänt före adoptionen. De har skilts från sina biologiska föräldrar och andra vuxna som aldrig kommit tillbaka och många har varit en tid på barnhem. Det varierar vilka erfarenheter barnen har med sig när de kommer. En del har tillbringat den första tiden i livet med sin biologiska familj, medan andra har blivit lämnade vid födseln.  
Den drygt 30-sidiga broschyren handlar om hur man i förskolan kan ge nya erfarenheter och bidra till adopterade barns trygghet och utveckling. Den innehåller tips och råd som kan vara till hjälp vid exempelvis invänjning, hämtning, lämning, lek, mat, samling och vila.
Skriften har tagits fram av Anna Amazeen, master i socialt arbete, och bygger på intervjuer och forskning.  De som har bidragit med information är Annabel Ronnehed, förskollärare, öppenpedagogiska verksamheten Spira, Anita Fryklund och Tina Hultin, familjebehandlare, Duvnäs föräldrastöd och Pia Risholm Mothander, docent, leg. psykolog och psykoterapeut.

MIA kan arrangera halvdagsutbildningar om adopterade barn i förskolan för grupper om minst 20 deltagare. Arrangören står för lokal och ev. förtäring. Vill du anmäla intresse för att delta i eller arrangera en introduktionsdag eller få ytterligare information kontakta: marie.alm@mia.eu tfn 08 54 55 56 85 eller asa.barkeling@mia.eu tfn 08 54 55 56 82.

Hämta broschyren här

Beställ broschyren här:

Uppdaterad: 2013-06-24

Uppdaterad: 2013-06-24