Press

Här hittar du information för journalister om MFoF.

Vad gör MFoF?

MFoF är statens kunskapsmyndighet för frågor om socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt förebyggande insatser på områdena samarbetssamtal och familjerådgivning. Vi är även kunskapsmyndighet i frågor gällande stöd till föräldrar i deras föräldraskap för att främja barnets utveckling. MFoF har också ansvar för tillsynen över de organisationer som är auktoriserade att förmedla internationella adoptioner till Sverige.

Organisation

MFoF har i dagsläget 15 anställda och leds av generaldirektör Kristina Svartz. Vi är en enrådighetsmyndighet och har också ett insynsråd. Myndigheten är placerad i Skellefteå på Nygatan 24.

Mer om vår organisation

Presskontakt

Välkommen att kontakta pressansvarig Per Sundberg, 076-501 47 09.

Pressbilder

Kristina Svartz, generaldirektör

Kristina Svartz   Kristina Svartz

Kristina Svartz
Generaldirektör
Ladda ner högupplöst bild

   

Kristina Svartz
Generaldirektör
Ladda ner högupplöst bild

Uppdaterad: 2019-05-17