Lagar och förordningar

Här hittar du lagar på vårt verksamhetsområde.

Internationell adoption

Generella bestämmelser om att adoptera

Regler för socialtjänsten med flera

  • Socialtjänstlag (2001:453) 
    Socialnämndens ansvar : 12-16 §§
    Avgifter för föräldrautbildning: 8 kap. 2 §
    Överklagande av beslut : 16 kap. 3 §

Adoptionsbidrag

Internationella rättsförhållanden

 Uppehållstillstånd

Svenskt medborgarskap

Adoptionsförmedling

Bestämmelser som reglerar MFoF:s uppgifter

För fler lagar hänvisar vi till Riksdagens webbplats.

Uppdaterad: 2016-10-24