Lagar och förordningar

Här hittar du lagar på vårt verksamhetsområde.

Socialtjänsten

  • Socialtjänstlag (2001:453) 
    Socialnämndens ansvar: 12-16 §§
    Avgifter för föräldrautbildning: 8 kap. 2 §
    Överklagande av beslut: 16 kap. 3 §

Lagar om internationell adoption

Generella bestämmelser om att adoptera

Adoptionsförmedling

Adoptionsbidrag

Internationella rättsförhållanden vid adoption

 Uppehållstillstånd

Svenskt medborgarskap

Bestämmelser som reglerar MFoF:s uppgifter

Uppdaterad: 2017-10-09