Lagar och förordningar

Här hittar du lagar på vårt verksamhetsområde.

Familjerätt

Internationella adoptioner

Adoptionsförmedling

Adoptionsbidrag

Internationella rättsförhållanden vid adoption

 Uppehållstillstånd

Svenskt medborgarskap

MFoF:s uppgifter

Uppdaterad: 2019-05-17